Nevezetes arányok, teltségek

Nevezetes arányok, teltségek

  • -- Hasábos teltség
  • -- Hengeres teltség
  • -- Vízvonalteltség
  • -- Főbordametszeti teltség
  • -- Laterálfelületi teltség
  • -- Vízvonalterület teltsége
  • -- Szélnek kitett felület teltsége

Bonjean görbe

A bordametszeteknek az egyes vízvonalakig terjedő területeit bordaként külön-külön a merülés függvényében ábrázoló görbesor. Add a comment

Teltségek --- a speciálisabb nevezetes arányok

A teltségek olyan viszonyszámok, melyek arra adnak felvilágosítást, hogy a hajótest térfogata, vagy valamely jellemző felülete mekkora részét tölti ki egy köréje szerkeszthető általánosan ismert szabályos geometriai testalakzatnak, illetve síkidomnak.

Gyakorlatilag ha veszel nagyon sok hajótestet, nézed a héjalásokat, egy idő után megpróbálsz arányokat felállítani valamilyen adathalmazból.  Ezután az arányok arányait is vizsgálod, különösen, ha rájöttél bizonyos állandónak tűnő dolgokra. A teltségek így jöttek képbe tiszta matematikai következtetésekkel --- és mindez elég nagy múltra tekint vissza. A hengeres- és hasábos teltség után a vízvonalteltségek is érdekesek, mert ez utóbbiból több is van, különböző terheléseket is figyelembe véve. A főbordateltség sem maradhat ki, ezzel a teltségi adatokkal rengeteg dologra tudunk következtetni --- de ismét hangsúlyozzuk, hogy ez kevés: MINDEN egyéb hidrosztatikai adatra szükségünk van, ha pontosan meg akarjuk állapítani a hajónk viselkedését. A teltségek és egyéb adatok mindegyikét főleg a hajótest tervezésénél, illetve a kész hajó geometriai ellenőrzésénél alkalmazzák.

Add a comment

Bővebben: Teltségek --- a speciálisabb nevezetes arányok

Nevezetes arányok

Olyan egyszerű számértékek párba rendezéséről lesz itt szó, melyek egy hajókiállítási standon fejben is elvégezhető számításokat igényelnek csak. Meglepően sok mindenre alkalmasak ezek, de csupán becslés szintjén. Ha a kajak testének alsóbb vonulata (a vízvonal alatti rész) a normálistól kissé eltérő formájú (mint többlettartalmilag ez a mondat), a becslésünk felborulhat, így szükségünk lehet a többi hidrosztatikai adatra is --- ebben az esetben már nem számolunk fejben, hacsak nem vagyunk autisták.

A feltétlenül szükséges nevezetes arányok a következők.


L/B arány

Hossz és a szélesség aránya. (Lenght / Beam Ratio)
Ebből kétféle van. Egyik a teljes hosszra és szélességre, másik a vízvonalhosszra és vízvonalszélességre vonatkozik. A kettő nem ugyanaz, mégis felvehet ugyanolyan értéket! (Elemi matematikai oka van ennek, a törtek egyszerűsítésével kapcsolatos.) Szemléltetésükre nézzük meg, mekkora eltérések lehetnek a kettő között!

loagif beamgifElső a LOA / BOA, arány, másik az LWL / BWL arány, így egyértelmű, hogy mindkettő tört (arány) számlálója és nevezője más-más értéket vesz fel, de az értékük ugyanaz lehet.
Ezek az arányok (törtek) durva becsléssel általában jól előrejelzik a kajakok teljesítményét, ha csupán két perc alatt kell jóslatokba belebonyolódnunk. (Ne bízzuk el magunkat, mert ilyen alapon a fogorvosi egyetem is kétperces gyorstalpaló lenne...) A nagy L/B arány előnyösen befolyásolja a sebességet, viszont kis rakománybefogadó képességet okoz.
Az arányok úgy festenek, hogy kb 5-ös számérték nagyon rövid rekreációs kajakokra jellemző, a több mint 14-es számérték már nagy teljesítményű sprint kajakok várható teljesítményét írhatja le --- hacsak valamit el nem néztünk. Minél magasabb ez az arányérték, nagyobb a potenciális sebesség, csökken a hullámképző ellenállás.
Becslésekbe azonban csak úgy bonyolódjunk bele, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az összellenállás kiszámítása jóval bonyolultabb, így az általunk elérhető menetsebesség pontos megítélése sem történhet két perc alatt. (Fontos tudnunk persze azt is, hogy hajóknál, kajakoknál és minden úszó, de haladó vízi járműnél nem ,,sebességet'' mérünk, hanem bizonyos haladási sebességeknél összellenállást, vagyis valami olyasmit, mekkora energia szükséges ahhoz, hogy előrébb jussunk... Ez persze bonyolult téma különösen akkor, ha még a kereskedők, forgalmazók, de még a laikusokért mindent megtevő, katalógusban szépeket író gyártók is ,,sebességről'' beszélnek kajakok összehasonlításakor.)

A/D arány

(Nedvesített felület és a vízkiszorítás aránya) 
Ez az arány az egyik a valóban fontos mérőszáma a teljesítménynek. A hajó, mint szállítóeszköz itt mutatkozik be áruszállító teljesítményében.

loagif


A képen jól látható a sárga rész, ez a nedvesített felület, ez van a vízvonal alatt. Ezt kell osztani a vízkiszorítással.
Az A/D arány csak akkor hasznos, ha ismerünk néhány más hidrosztatikai mutatót. Tudnunk kell viszonyítani más formákhoz. Például egy gömb, amelynek a legkisebb az A/D aránya minden szilárd tárggyal szemben, aligha lesz megfelelő vízi jármű számunkra bár próbálkozni nem bűn...  
A kajakok A/D aránya 8,1 körül mozog, a gyorsabb hajótestek körülbelül 9,4 körüli értékkel bírnak.

d/BWL arány

Merülés (draft) és vízvonalszélesség aránya.
Ha ez túl nagy, akkor a kajak stabilitása kedvezőtlenné válik, és értelemszerűen nő a borulás veszélye. Ha viszont kicsiny, ez kajakokra nem lesz jelentős befolyással, legfeljebb ha a farhoz hajócsavart rakunk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hajócsavar üzemére lenne ez utóbbi kedvezőtlen hatással. 

d_per_bwl


Látható a két érték (draft és BWL), melynek hányadosát kell vennünk.

D/B arány

Oldalmagasság és a hajótest szélessége közti arány. Ha ez nagy, azzal növekszik az építési költség, ennek csökkentésére érdemes törekedni --- nem véletlenül laposak a tengeri kajakok .. .

At/Ax arány

A héj nedvesített felületének és a főborda vízvonal alatti területének hányadosa.
A KAPER algoritmus használja közvetlenül, az összellenállási (,,sebességi'') algoritmusoknál.

Nagyon fontos tudnunk, hogy ezeken kívül egyéb nevezetes arányok is vannak, a teltségek is ilyenek.

Add a comment