×

Hiba

Email Protector nem működik. A Regular Labs Library beépülőmodul nincs telepítve.

[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 2. § a) pontjához, illetve a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Vámkódex) 2. §-ához]
Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz. Ezzel kapcsolatban tisztázni szükséges, hogy a horvát kikötőkben állomásozó hajók kapcsán merül-e föl a magyar hajótulajdonosoknak Magyarországon áfa-, illetve vámfizetési kötelezettségük.

Abban az esetben, ha egy magyar személynek, szervezetnek Horvátországban állomásozó hajó van a tulajdonában úgy, hogy az érintett hajó beszerzése külföldön történt és a hajó nem kerül(t) be Magyarország területére, hanem azt a megvásárlását követően a vásárlás országából közvetlenül Horvátországa szállították, valamint a hajó továbbra is horvát kikötőben marad (azaz nem szállítják azt be Magyarországra), akkor – magyarországi termékimport, illetve egyéb adóztatható ügylet hiányában – az Áfa törvény 2. §-a, valamint a Vámkódex 2. §-a alapján belföldön áfa- és vámkötelezettség az érintett hajó kapcsán nem merül föl.
Horvátország uniós csatlakozásával összefüggésben felmerülő, a horvát kikötőkben állomásozó hajókra vonatkozó esetleges horvátországi adó- illetve vámkötelezettség tárgyában a horvát hatóságok adnak felvilágosítást.

Forrás: NAV

Hozzászólások: