Laterálfelület

(Lateral Plane)

LateralPlaneSml

 

A laterális felület egy sík, amit akkor látunk, ha a hajótest vízvonal alatti felületét merőlegesen rávetítjük a (függőleges) szimmetriasíkra. Az így kapott (laterál)felület a gerincvonal, és a (függőleges szimmetriasíkra merőleges) vízvonal síkja által közbezárt terület a szimmetriasíkon. A laterálfelületet általános szóhasználatban kajakoknál, nagyobb hajóknál mindig a víz alatti felületre értik, vitorlásoknál pedig a vízfelszín felettire.

A laterálfelület és a körérajzolt téglap aránya a laterálfelület teltsége.

Az aránypár felírása tehát gyakorlatilag ugyanaz mint a főbordametszeti- és a vízvonalteltségnél.


lateralfelulet

 

(A kép hibásan a teljes kék felületet jelzi laterálfelületnek.)

Sajnálatos módon téves az a felfogás, mely szerint a rosszul kialakított deck formája okozza a hajó szélben történő félrészeg forgását, kisodródását. A szörnyű valóság az, hogy a hiba a deck és a laterálfelület nem megfelelő összhangjában van, valamint a kajakos tudásszintjében...

A laterálfelület szkeggel növelhető --- vagy csökkenthető, ha utóbbi esetben behúzzuk azt. Ilyenformán a hajótestünk ,,genetikai tulajdonságai'' változtathatóak. A kormánylapáttal olyan jellegű változásokat nem érhetünk el a laterálfelületen mint szkeggel, mert a kormánylapát nem mindig lépi túl lefelé az alapvonalat, vele együtt a hajó legalacsonyabb pontját.

Mire jó nekünk a laterálfelület?

  • Ha a laterálfelületet a hajótest rendszersúlypontjánál kettéosztjuk, akkor a far felé eső területre számolhatunk egy teltséget külön. Minél nagyobb ennek az értéke, annál iránytartóbb a hajótest, persze az iránystabilitás mástól is függ.
  • A teljes laterálfelület méretéhez alakítják ki a kormánylapát felületét. Amennyiben ez elmarad, a kormányozhatósággal problémák merülhetnek fel, pl. a Point 65 kajakok némelyikénél a manőverezhetőség enyhén szólva nem túl lezsírozott.
  • A laterálfelület százalékának függvényében határozzák meg a kormánylapát felületét.
  • A laterálfelületek (a vízvonal alatti és a vízvonal feletti) viszonya (a két felület súlypontjának hosszanti helyzete) döntő arra nézve, hogy oldalszélben mit művel a hajótestünk. Ha igazodik a deckhez, a far vagy az orr kisodródása minimális. A laterálfelület súlypontjának hosszanti helyzete tehát szintén fontos számunkra.
  • A laterálfelület, és annak ,,kettéosztott'' teltsége az oldalszél következtében érezhető kitérítéseknél is hasznos lesz, de erről majd később...


Hozzászólások: