Minél nagyobb egy hajótest víz alá merült felülete, annál nagyobb lesz a test súrlódása haladáskor. A dolgokat úgy kell optimalizálni, hogy jó legyen nekünk. A hajók súrlódási ellenállását is lehet csökkenteni, mint ahogyan minden más ellenállást.

A legegyszerűbb erre az, hogy az orr felől érkező vízrészecskék útját lerövidítjük, végig a farig. Az ilyen Meier-féle hajóforma esetében a vízrészecskék útja közelítőleg síkgörbe lesz, melynek két pontja közötti ívhossza rövidebb, mint az ugyanazon pontokat összekötő ívgörbéé. Ennek egyszerű matematikai háttere van, nevezetesen, hogy a hiperbolák és a párhuzamos egyenesek trajektóriái egyenesek.
(Egy adott görbesereg trajektóriái azok a vonalak, melyek ama seregnek összes görbéit egy állandó szögben metszik.)
A hajótesteket nézve a tapasztalatok azt mutatták, hogy a vízrészecskék útvonalának vetülete közelítően merőleges a bordametszet síkjában lévő bordagörbékre, és a bordametszeten a vízrészecskék pályájának képe pedig nem más, mint a bordagörbék trajektóriája.


Ha ezt gátlástalanul alkalmazzuk, egy K1.es vagy egy versenyszkiff ragyog előttünk, amelyet ha önnön kézi erőnkkel meghajtunk, tisztelettudóan kitér előlünk mindenki, fedezéket keresve.

Hozzászólások: