Vízvonalteltség

(Waterplane Area )

Jele: Cwp

A vízvonalteltséget (vagy vízvonalterületi teltséget), ezt a szintén jellemző adatot úgy képezzük, hogy a kérdéses vízvonalterület nagyságát a köréje írható téglalap területével állítjuk arányba. Másképpen fogalmazva a vízvonalteltség azt mutatja meg, hogy az aktuális merüléshez tartozó vízvonalterület hányadrésze a köréje szerkesztett téglalapnak.

Ez a terület a hasábos teltség számításához a legfontosabb.

cwpgif

A fenti képletben a Cwp a vízvonalterület teltsége, az Awp a vízvonalterület, a nevezőben szereplő szorzat pedig a vízvonalszélességből és a mellső- és hátsó függélyek közti hosszból (a vízvonal hosszából) adódik.


Nézzük hogy ezt a teltséget mire használhatjuk!

  • A telt vízvonalú (nagy vízvonalteltségű) és éles keresztmetszetű főbordájú (kis főbordateltségű) hajók stabilitásai jók, de a csomagbefogadási képessége kicsiny.
  • A telt vízvonal (nagy vízvonalteltség) és a telt főborda-keresztmetszet nagy stabilitást és nagy rakodóképességet eredményez (az áruszállító hajók ilyenek, tengeri kajaknál ez erőteljes sebességcsökkenést jelent)
  • Az éles vízvonal (kis vízvonalteltség) és a telt (nagy teltségű) főborda-keresztmetszet kis állékonyságot de nagy rakodóképességet jelent (tengeri kajaknál érdemes errefelé törekedni)
  • Éles (kis teltségű) vízvonal és éles (kis teltségű) főborda-keresztmetszet kis stabilitást és kis rakodóképességet jelent, de sebességi viszonyai kimagaslók. Ez az irányelv alkalmas versenykajakok tervezéséhez, de az irányelv alkalmazható ballasztokkal is ellátott vitorlások világrahozatalára is.

Hozzászólások: