Tegyük fel, hogy kitalálsz valami teljesen új rendszerű szkeget, kormánylapátot, vagy valami olyasmit, ami olcsóbban gyártható, mint ahogy elsőre elképzelhető, és mégis ugyanazt a minőséget és hatásfokot nyújtja, mint a rivális termék. Mondjuk terveztél és elkészítettél egy tengeri kajakot, ami egyben hőlégballon is!

Elkezded gyártani hőlégballonná alakítható teljesen tengeri kajakodat, majd az első néhány eladás után megjelenik az egyik sügér vevőd gyártóként, és ugyanazt árulja mint amit te, csak jóval olcsóbban, és sokkal gagyibb kivitelben.


--- Mit teszel?

2002. január 1-jén hatályba lépett a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény. A törvény hatálybalépését követően tett ipari minta bejelentések formatervezésiminta-oltalom engedélyezésére irányulnak. Ezt az időpontot megelőzően benyújtott bejelentésekre továbbra is az ipari minta oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejű rendeletet kell alkalmazni, amely alapján ipari mintaoltalmat lehet szerezni.

Hajóépítők, vagy kajaklapát-barkácsolók nagy hasznát vehetik ennek...
---------

Mi a formatervezésiminta-oltalom?

Az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Az oltalom révén a formatervezési minta tulajdonosa piaci pozícióját megteremtheti vagy tovább erősítheti.

Milyen formatervezési mintára szerezhető formatervezésiminta-oltalom?

Az olyan formatervezési mintára szerezhető oltalom, amely

Ki szerezhet oltalmat formatervezési mintára?

A minta szerzője vagy annak jogutódja.

Mire jogosít fel a formatervezésiminta-oltalom?

Az oltalom alatt álló formatervezési mintát kizárólag a mintaoltalom jogosultja hasznosíthatja, vagy az, akinek a hasznosítására engedélyt (licenciát) adott.

Hogyan szerezhető formatervezésiminta-oltalom Magyarországon?

Külföldi bejelentőknek belföldi lakóhellyel rendelkező szabadalmi ügyvivőt, vagy ügyvédet kell megbízniuk képviseletükkel.

Hazai bejelentőknek nem kötelező képviselőt megbízni, de szükség esetén a bejelentés elkészítésében a szabadalmi ügyvivők nyújtanak segítséget.

Hogyan lehet magyar bejelentés alapján külföldön formatervezésiminta-oltalmat szerezni?

  • Formatervezésiminta-oltalomat az illető ország/ok iparjogvédelmi hivatalához benyújtott formatervezési minta bejelentéssel,
  • a Magyar Szabadalmi Hivatalnál tett, a Hágai Megállapodás alapján benyújtott nemzetközi formatervezési minta bejelentéssel, amelyet a Hivatal a Szellemi Tulajdon Világszervezethez továbbít. A bejelentés a Szellemi Tulajdon Világszervezetének genfi irodájánál közvetlenül is benyújtható.

Külföldön a magyar bejelentő az illető ország/ok-ban lakóhellyel rendelkező képviselőt kell megbízniuk képviseletükkel.

Mit tehet a formatervezésiminta-oltalom jogosultja jogainak megsértése esetén?

A formatervezésiminta-oltalom megsértése miatt pert indíthat a bíróság előtt, követelheti a jogsértés megállapítását, a jogsértés abbahagyását, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, valamint kártérítést.

Mennyi a formatervezésiminta-oltalom oltalmi ideje?

Az oltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart, amelyet kérelemre további öt évi időtartamra, legfeljebb négy alkalommal meg lehet meghosszabbítani. A bejelentés napjától számított huszonöt év elteltével az oltalom nem újítható meg.

Hozzászólások: